ההרשמה פתוחה עד לתאריך כ"ט טבת תשפ"ב 2.1.22

מגוון הזהויות בקהילה מעורבת מציב אתגר אך גם הזדמנות לחיי רוח משותפים בקהילה. כדי לקדם ולפתח את חיי הרוח היהודית-ישראלית בקהילות מעורבות, רשת קהילות מיתרים פיתחה תוכנית מנהיגות ייחודית לפעילות/ים בקהילה. דרך עבודה ולמידה משותפות נהפוך את אתגר המגוון לחגיגה של חיי רוח מעורבים.

פעילות ופעילים קהילתיים, א.נשי תוכן ומעשה מהקהילות המעורבות, העוסקים/ות או המעוניינים/ות לעסוק בפיתוח חיי הרוח היהודית-ישראלית בקהילה מעורבת בכלל ובקהילתם/ן בפרט.

⦿  בירור אישי וקהילתי של מושג "חיי הרוח בקהילה מעורבת"
⦿ השראה בתחום הובלה רוחנית יהודית-ישראלית
⦿ יצירת ידע ייחודי ובחינת מודלים ליישומו
⦿ מתן כלים ופיתוח מענים
⦿ התנסות ועשייה בקהילה (קיום אירוע ט' באב בקהילה)

⦿ המפגשים ייערכו בימי שני, אחת לחודש, בין השעות 9:00 – 17:00

⦿ המפגשים ינדדו בין קהילות המשתתפות/ים ברחבי הארץ

קבוצת עמיתים

בחינת מודלים

השראה וכלים

התנסות ועשייה בקהילה

תאריכי המפגשים

תאריכי המפגשים

* יש לבדוק זמינות ומחויבות לכלל המועדים טרם ההרשמה

הבוגרות/ים:

בוגרות/ים ישתלבו בקבוצת העמיתים שתהווה בסיס לקידום חיי הרוח בקהילות הרשת ומחוצה להן

אז מה עכשיו?

א. יש למלא את טופס ההרשמה עד לתאריך כ"ט טבת תשפ"ב 2.1.22

ב. ראיון אישי למתאימים (בזום)

תתגבש קבוצה של עד 14 משתתפים.
* תינתן עדיפות לא.נשי רשת קהילות מיתרים

עלות

800 ש"ח לא.נשי קהילות רשת מיתרים

1200 ש"ח למשתתפות/ים שאינם חברות/ים ברשת מיתרים

מתלבטות/ם אם מתאים? יש לכן/ם שאלות? דברו אתנו!

אביגיל משה
052-3908089
avigail@meitarim.org